رئیس دانشگاه

  دفتر مرکزی دانشگاه رازی در تهران

  شرح وظایف واحد:

  انجام امورات دفتری واداری


  اطلاعات پرسنل

  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم ایمیل
  جعفر حکمی پور متصدی امور دفتری و انجام امور اداری
  88250001-021
  jafarhakami@yahoo.com
  رضا بشارت پور رانندگی و انجام امور اداری 88250001-021 r-Besharatpour@yahoo.com
  محمد عباسپور نگهبانی 88262575-021 m ABASPOOR@yahoo.com

   

  شرح وظایف

  • انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین دانشگاه و پیگیری آن تا رسیدن به نتیجه نهایی
  • پیگیری اسناد و مدارک مربوط به امور تجهیزات علمی و فنی دانشگاه
  • ترخیص کالاها از گمرکات
  • پیگیری مسائل خاص اداری دانشکده ها و آموزشکده های تابعه
  • پیگیری مسائل عمرانی و امور دانشجویی ضمن هماهنگی با مسئولین مربوطه

  تماس باما:

  آدرس:تهران ،دفترمرکزی دانشگاه رازی 
  تلفن واحد :88262575-021 و 88250001-021  نمابر:88262575-021