رئیس دانشگاه

  اداره روابط عمومی

   

   شرح وظایف واحد:

     ایجاد ارتباط با مخاطبین وسازمانها و انتقال آن به دانشگاهیان و ایجاد ارتباط دانشگاهیان با یکدیگر
     


                                                    

  تصاویر نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم نمابر شماره اتاق
  داریوش غفاری    رییس اداره روابط عمومی 34274504 34274504 4
             
  سحر محمدی کارشناس ارتباطات 34274504 34274504 3
  جعفر آقایی کارشناس سمعی و بصری 34274504 34274504 4

  شرح وظایف

  • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها
  • دریافت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می شود و لازم است به رؤیت ریاست برسد
  • ارجاع نامه ها به واحدهای ذیربط با توجه به دستور ریاست دانشگاه در هامش نامه های مذکور
  • تهیه پیش نویس نامه های ریاست دانشگاه
  • پیگیری و تعقیب نامه ها و دستورات ریاست دانشگاه
  • راهنمایی، پاسخگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند
  • پیگیری و امحاء اوراق زائد بر اساس قانون سازمان اسناد ملی ایران
  • اداره امور دبیرخانه مرکزی دانشگاه و نظارت بر دبیرخانه های فرعی به منظور هماهنگی، حفظ و انسجام امور مربوطه
  • پیگیری نامه ها و تهیه گزارش از نامه های بلااقدام و ارائه آن به ریاست دانشگاه
  • تنظیم برنامه های بازدید، ملاقات با شخصیتها، هیأتها و ارباب رجوع
  • پیگیری تعیین سیاست ها و استراتژی های کلان دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها جهت تدوین و تصویب اهداف عملیاتی واحدها و دانشگاه برابر فرایند و ضوابط مربوط
  • انجام امور تبلیغی و رسانه ای دانشگاه و برنامه ریزی نحوه اجرای آیین نامه های مربوط به هماهنگ کردن تبلیغات دانشگاه
  • جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای دانشگاه و دسته بندی، تنظیم و انتشار آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات به منظور آگاهی مردم از پیشرفت ها و نتایج فعالیت های دانشگاه
  • مطالعه و بررسی مستمر و روزانه کلیه جراید و استخراج مطالب و تهیه گزارشهای لازم جهت ارسال به واحدهای ذیربط
  • مطالعه و بررسی مستمر و کلیه پورتال ها، وب گاهها و سایت های خبری و رسانه ای، استخراج مطالب، اخبار و اطلاع رسانی به ریاست و مسئولین دانشگاه و سایر دانشگاهیان در صورت لزوم با هماهنگی ریاست دانشگاه
  • برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها و انتشار نتیجه برنامه ها، سمینارها، کنفرانس ها، سخنرانی های علمی و آموزشی و پژوهشی برای اطلاع عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی و بولتن ها
  • تدوین و توزیع نشریات و بولتن های دانشگاه و انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع ذینفعان
  • تماس با مؤسسات و سازمان ها و نهادها به منظور آگاهی از نیاز آنها به خدمات دانشگاهی
  • انتشار نشریه خبری- کاتالوگ های معرفی واحدها و دانشکده ها
  • ارائه مشاوره تخصصی و هنری در جهت تنظیم بروشورها، کاتالوگ ها بمنظور آرایش صحیح صفحات و کلمات و موضوعات منطبق با اهداف و فعالیت های دانشگاه
  • ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز و نگهداری و تصحیح و تدوین اطلاعات به هنگام
  • انجام سایر امور محوله از طرف دانشگاه، هیأت عالی گزینش و وزارت متبوع در زمینه گزینش اساتید و کارکنان

  تماس باما:

  آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-دانشگاه رازی-ساختمان گلستاب فرهنگ و ادب واحد 3و4 اداره روابط عمومی
  تلفن واحد:مستقیم 34274504-083،نمابر 34274504-083  
  ایمیل واحد: publicrelation@razi.ac.ir  
  کدپستی: 6714967346