مراقبت از وسایل شخصی - صفحه نخست

الاسيت ببليشر

Return to Full Page

مراقبت از وسایل شخصی

  • هرگز وسایل شخصی خود را بدون توجه در سالن‌های مطالعه، کلاس‌ها، غذاخوری‌ها و مکان های دیگر رها نکنید.
  • وسایل ارزشمندی همچون، رایانک(tablet)، رایانه کیفی (laptop)، کیف پول، گوشی همراه، پول، طلا و مانند آنها را از معرض دید خود - حتی برای یک لحظه - دور نسازید.