بدین وسیله به اطلاع می رساند، به مناسبت دهه فجر و آغاز نیمسال جدید ، کلیه کتاب­ های انتشارات دانشگاه که قیمت آن­ها بالای 100000ریال است تا پایان  سال جاری با 30% تخفیف ارائه می ­شوند .

بدین وسیله به اطلاع می رساند، به مناسبت دهه فجر و آغاز نیمسال جدید ، کلیه کتاب­ های انتشارات دانشگاه که قیمت آن­ها بالای 100000ریال است تا پایان  سال جاری با 30% تخفیف ارائه می ­شوند.