کارگاه تخصصی با عنوان  "آشنایی با خدمات شبکه فن بازار ملی ایران"  از طرف گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه و با همکاری فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه با حضور آقای مهندس قنبرپور، رئیس فن بازار ملی ایران، و جناب آقای مهندس علی اکبریان، دبیر فن بازار ملی ایران، در روز دوشنبه 96،6،13 از ساعت 14 الی 16، همزمان با افتتاح دفتر فن بازار منطقه ای در دانشگاه رازی، در محل آمفی تیاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می گردد. ضمنا کارگاه مذکور مختص اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دکترای دانشگاه بوده و به شرکت کنندگان، گواهی اعطا می گردد .  بدینوسیله دعوت می گردد جهت ثبت نام، مشخصات و شماره تماس را حداکثر تا تاریخ یکشنبه 12 شهریور از طریق اتوماسیون به کارتابل "معاون گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت" ارسال و یا از طریق شماره تماس 34277607 (آقای عسجدی) اعلام نمایند .    

کارگاه تخصصی با عنوان "آشنایی با خدمات شبکه فن بازار ملی ایران" از طرف گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه و با همکاری فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه با حضور آقای مهندس قنبرپور، رئیس فن بازار ملی ایران، و جناب آقای مهندس علی اکبریان، دبیر فن بازار ملی ایران، در روز دوشنبه 96،6،13 از ساعت 14 الی 16، همزمان با افتتاح دفتر فن بازار منطقه ای در دانشگاه رازی، در محل آمفی تیاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می گردد. ضمنا کارگاه مذکور مختص اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دکترای دانشگاه بوده و به شرکت کنندگان، گواهی اعطا می گردد

بدینوسیله دعوت می گردد جهت ثبت نام، مشخصات و شماره تماس را حداکثر تا تاریخ یکشنبه 12 شهریور از طریق اتوماسیون به کارتابل "معاون گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت" ارسال و یا از طریق شماره تماس 34277607 (آقای عسجدی) اعلام نمایند.