به اطلاع کلیه اعضاء محترم غیر هیئت‌علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی می‌رساند معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با همکاری مدیریت طرح و برنامه، کارگاه آموزشی « نقش امربه‌معروف و نهی از منکر در سالم‌سازی جامعه  » را به مدت 3 ساعت در روز شنبه چهاردهم بهمن‌ماه از ساعت 15:15الی 17:30در محل  سالن شهید دکتر  علیمحمدی  دانشکده علوم برگزار نماید .  مستدعی است همکاران محترم جهت ثبت‌نام از تاریخ 1396.11.06 لغایت 1396.11.14 با مراجعه به سامانه خدمات آموزشی واقع در پورتال دانشگاه قسمت سایر سامانه‌ها و یا آدرس الکترونیکی :   http://172.17.194.46/amozesh/login.aspx  ( آدرس دریافت شناسنامه الکترونیکی آموزش با دسترسی نام کاربری: کد ملی و کلمه عبور: عدد پیش‌فرض یک یا کلمه عبور شخصی) نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی اقدام فرمایند . 

به اطلاع کلیه اعضاء محترم غیر هیئت‌علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی می‌رساند معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با همکاری مدیریت طرح و برنامه، کارگاه آموزشی «نقش امربه‌معروف و نهی از منکر در سالم‌سازی جامعه » را به مدت 3 ساعت در روز شنبه چهاردهم بهمن‌ماه از ساعت 15:15الی 17:30در محل سالن شهید دکتر علیمحمدی دانشکده علوم برگزار نمایدمستدعی است همکاران محترم جهت ثبت‌نام از تاریخ 1396.11.06 لغایت 1396.11.14 با مراجعه به سامانه خدمات آموزشی واقع در پورتال دانشگاه قسمت سایر سامانه‌ها و یا آدرس الکترونیکی:   http://172.17.194.46/amozesh/login.aspx  (آدرس دریافت شناسنامه الکترونیکی آموزش با دسترسی نام کاربری: کد ملی و کلمه عبور: عدد پیش‌فرض یک یا کلمه عبور شخصی) نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی اقدام فرمایند