بدین وسیله به اطلاع می رساند، کارگاه آموزشی ضرورت کارآمدی   در عملکرد مدیران   طراز نظام اسلامی با حضور دکتر سعید جلیلی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط بسیج اساتید دانشگاه رازی روز پنجشنبه 1396/11/19 ساعت 16:15 در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار می گردد.  برنامه ها: قرائت کلام اللّه مجید، عرض خیر مقدم، سخنرانی دکتر جلیلی، اقامه نماز جماعت، صرف شام  

بدین وسیله به اطلاع می رساند، کارگاه آموزشی ضرورت کارآمدی در عملکرد مدیران طراز نظام اسلامی با حضور دکتر سعید جلیلی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط بسیج اساتید دانشگاه رازی روز پنجشنبه 1396/11/19 ساعت 16:15 در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار می گردد.

 برنامه ها: قرائت کلام اللّه مجید، عرض خیر مقدم، سخنرانی دکتر جلیلی، اقامه نماز جماعت، صرف شام