به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی  تحت عنوان «دانشگاه تراز جهانی و چالش‌های آن» عصر دوشنبه (25 اردیبهشت) با ارائه دکتر مجتبی طهمورث پور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور جمعی از اساتید دانشگاه توسط معاونت آموزشی و همکاری کمیته علم سنجی دانشگاه در سالن اجتماعات دکتر شمسی پور کتابخانه مرکزی برگزار شد . در ابتدای این کارگاه دکتر سلیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به حاضرین خوش آمد گفت و همچنین دکتر حمید احمدی دبیر کمیته علم سنجی گزارشی از رتبه بندی دانشگاه رازی در داخل و خارج از کشور ارائه داد . در ادامه دکتر طهمورث پور در رابطه با ویژگی های دانشگاه تراز جهانی، راهکارهای پیشنهادی، نقش آفرینی علم در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی و نیز چالش های موجود مانند؛ عدم وجود واحد بازاریابی، عوامل موثر در استقلال دانشگاه ها مطالبی را ارائه داد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی  تحت عنوان «دانشگاه تراز جهانی و چالش‌های آن» عصر دوشنبه (25 اردیبهشت) با ارائه دکتر مجتبی طهمورث پور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور جمعی از اساتید دانشگاه توسط معاونت آموزشی و همکاری کمیته علم سنجی دانشگاه در سالن اجتماعات دکتر شمسی پور کتابخانه مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه دکتر سلیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به حاضرین خوش آمد گفت و همچنین دکتر حمید احمدی دبیر کمیته علم سنجی گزارشی از رتبه بندی دانشگاه رازی در داخل و خارج از کشور ارائه داد.

در ادامه دکتر طهمورث پور در رابطه با ویژگی های دانشگاه تراز جهانی، راهکارهای پیشنهادی، نقش آفرینی علم در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی و نیز چالش های موجود مانند؛ عدم وجود واحد بازاریابی، عوامل موثر در استقلال دانشگاه ها مطالبی را ارائه داد.