به اطلاع همکاران و دانشجویان گرامی می‌رساند، در چند روز گذشته شاهد دریافت ایمیل‌های مشکوک با عنوان جعلی "دادخواست، جزایی" می‌باشیم که فرستنده آن وزارت دادگستری عنوان شده است. به همه عزیزان هشدار داده می‌شود از باز کردن ایمیل و فایل‌های پیوست آن خودداری فرمایند و آن ایمیل را قبل از باز کردن پاک نمایند. فایل‌های پیوست این ایمیل حاوی بدافزار بوده و موجب آسیب رساندن به فایل‌ها و سیستم‌های میزبان خواهد شد.

به اطلاع همکاران و دانشجویان گرامی می‌رساند، در چند روز گذشته شاهد دریافت ایمیل‌های مشکوک با عنوان جعلی "دادخواست، جزایی" می‌باشیم که فرستنده آن وزارت دادگستری عنوان شده است. به همه عزیزان هشدار داده می‌شود از باز کردن ایمیل و فایل‌های پیوست آن خودداری فرمایند و آن ایمیل را قبل از باز کردن پاک نمایند. فایل‌های پیوست این ایمیل حاوی بدافزار بوده و موجب آسیب رساندن به فایل‌ها و سیستم‌های میزبان خواهد شد.