به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست مشترک مدیران و کارشناسان دانشگاه های منطقه 5 کشور با بررسی روند پیشرفت کار، رسیدگی به مشکلات و موانع مشترک با حضور دانشگاه های، آیت الله العظمی بروجردی، ایلام، صنعتی کرمانشاه، کردستان ، لرستان ، فرهنگیان و دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه صبح امروز(22شهریورماه) به میزبانی  دانشگاه رازی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار شد.   گفتنی است این نشست با محوریت بررسی چالش ها و مشکلات موردی دانشگاه، زمانبندی اتمام ورود داده ها به پایگاه؛ گزارش اقدامات انجام شده؛ الزامات داده ای فرایندی دنبال شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست مشترک مدیران و کارشناسان دانشگاه های منطقه 5 کشور با بررسی روند پیشرفت کار، رسیدگی به مشکلات و موانع مشترک با حضور دانشگاه های، آیت الله العظمی بروجردی، ایلام، صنعتی کرمانشاه، کردستان ، لرستان ، فرهنگیان و دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه صبح امروز(22شهریورماه) به میزبانی  دانشگاه رازی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار شد.

 

گفتنی است این نشست با محوریت بررسی چالش ها و مشکلات موردی دانشگاه، زمانبندی اتمام ورود داده ها به پایگاه؛ گزارش اقدامات انجام شده؛ الزامات داده ای فرایندی دنبال شد.