نشست ارائه واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز ایلام در دانشکده‌های فنی مهندسی و مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار شد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیرو تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک فی‌مابین دانشگاه و پالایشگاه گاز ایلام و در راستای آشنایی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با واحدهای پالایشگاه در راستای تعریف طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، روز سه‌شنبه 96/10/12 به‌طور همزمان در دانشکده‌های فنی مهندسی و مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار شد . در این جلسه مسئولین و کارشناسان کمیته‌های مکانیک و فرایند پالایشگاه، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه‌های مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی شیمی حضور داشتند. پس از ارائه و معرفی واحد بازیافت گوگرد، به بررسی مسائل این واحد پرداخته شد و موضوعاتی جهت همکاری و پژوهش در دانشگاه در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های اینترنشیپ و طرح‌های پژوهشی ارائه گردید. در ادامه نیز اعضای هیئت‌علمی به بیان دیدگاه‌ها در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند و در مورد نحوه همکاری و پیگیری موضوعات تبادل‌نظر صورت گرفت .  

نشست ارائه واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز ایلام در دانشکده‌های فنی مهندسی و مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیرو تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک فی‌مابین دانشگاه و پالایشگاه گاز ایلام و در راستای آشنایی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با واحدهای پالایشگاه در راستای تعریف طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، روز سه‌شنبه 96/10/12 به‌طور همزمان در دانشکده‌های فنی مهندسی و مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار شد.

در این جلسه مسئولین و کارشناسان کمیته‌های مکانیک و فرایند پالایشگاه، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه‌های مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی شیمی حضور داشتند. پس از ارائه و معرفی واحد بازیافت گوگرد، به بررسی مسائل این واحد پرداخته شد و موضوعاتی جهت همکاری و پژوهش در دانشگاه در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های اینترنشیپ و طرح‌های پژوهشی ارائه گردید. در ادامه نیز اعضای هیئت‌علمی به بیان دیدگاه‌ها در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند و در مورد نحوه همکاری و پیگیری موضوعات تبادل‌نظر صورت گرفت.