به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی‌اکبر محسنی در نشست بررسی مسائل فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشگاه رازی اظهار داشت: جامعه ما بیش‌ازپیش به تعامل و همگرایی نیاز دارد و برگزاری نشست‌های همفکری در این راستا، سبب حل و یا کاهش مشکلات می‌شود . معاون فرهنگی دانشگاه رازی با انتقاد از ضعف گفتمان در جامعه، گفت: نقد سازنده، تحلیل، تحمل یکدیگر، شنیدن دیدگاه‌ها و ایده‌ها و افکار مختلف، برای برون‌رفت از مشکلات موجود ضروری است .   دکتر محسنی تنها راه نجات کشور از بحران‌ها و مشکلات ریزودرشت را همفکری و تعامل همه جناح‌ها و اندیشه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: ریشه بحران‌های کشور، مسائل فرهنگی است .   وی بر ایجاد فضای گفتمان، نقد دلسوزانه و فراگیر برای رفع بحران‌های کشور تأکید کرد و گفت: بحران‌های رکود، خشونت، اقتصادی، سیاسی، شکاف دولت و ملت، تعامل با خارج، محیط‌زیست، بی‌اعتمادی و... آینده ما را تهدید می‌کند و لذا باید ترویج فضای گفتمان در اولویت باشد .   دکتر محسنی ایران را جزو 5 کشور ثروتمند جهان به لحاظ برخورداری از منابع و معادن و نعمت‌های طبیعی دانست و افزود: سرمایه‌های هر کشوری درواقع سرمایه اقتصادی، علمی آموزشی و اجتماعی است و باید به این بخش‌ها توجه شود .   وی خواستار تلاش برای ایجاد فضای گفتمان، همبستگی اجتماعی، تحمل نقد و ایجاد اعتماد عمومی شد و گفت: مشکلات و بحران‌های موجود، ریشه در مسائل فرهنگی دارد و لذا باید فرهنگ در اولویت موضوعات و مسائل قرار بگیرد .   دکتر محسنی ترجیح منافع ملی بر فردی، گفتمان، تحمل آرای دیگران، فضای باز برای چرخش آگاهی و اطلاعات و چرخش مدیریت اجرایی کشور را در برون از مشکلات بسیار مهم دانست .   این مسئول، وفاق و همدلی و ایجاد فضای گفتمان. برگزاری نشست‌های این‌چنینی در راستای بهبود فضای فرهنگی جامعه را ضروری دانست و خواستار توجه تمام دستگاه‌ها و نهادها به مقوله فرهنگ شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی‌اکبر محسنی در نشست بررسی مسائل فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشگاه رازی اظهار داشت: جامعه ما بیش‌ازپیش به تعامل و همگرایی نیاز دارد و برگزاری نشست‌های همفکری در این راستا، سبب حل و یا کاهش مشکلات می‌شود.

معاون فرهنگی دانشگاه رازی با انتقاد از ضعف گفتمان در جامعه، گفت: نقد سازنده، تحلیل، تحمل یکدیگر، شنیدن دیدگاه‌ها و ایده‌ها و افکار مختلف، برای برون‌رفت از مشکلات موجود ضروری است.

 

دکتر محسنی تنها راه نجات کشور از بحران‌ها و مشکلات ریزودرشت را همفکری و تعامل همه جناح‌ها و اندیشه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: ریشه بحران‌های کشور، مسائل فرهنگی است.

 

وی بر ایجاد فضای گفتمان، نقد دلسوزانه و فراگیر برای رفع بحران‌های کشور تأکید کرد و گفت: بحران‌های رکود، خشونت، اقتصادی، سیاسی، شکاف دولت و ملت، تعامل با خارج، محیط‌زیست، بی‌اعتمادی و... آینده ما را تهدید می‌کند و لذا باید ترویج فضای گفتمان در اولویت باشد.

 

دکتر محسنی ایران را جزو 5 کشور ثروتمند جهان به لحاظ برخورداری از منابع و معادن و نعمت‌های طبیعی دانست و افزود: سرمایه‌های هر کشوری درواقع سرمایه اقتصادی، علمی آموزشی و اجتماعی است و باید به این بخش‌ها توجه شود.

 

وی خواستار تلاش برای ایجاد فضای گفتمان، همبستگی اجتماعی، تحمل نقد و ایجاد اعتماد عمومی شد و گفت: مشکلات و بحران‌های موجود، ریشه در مسائل فرهنگی دارد و لذا باید فرهنگ در اولویت موضوعات و مسائل قرار بگیرد.

 

دکتر محسنی ترجیح منافع ملی بر فردی، گفتمان، تحمل آرای دیگران، فضای باز برای چرخش آگاهی و اطلاعات و چرخش مدیریت اجرایی کشور را در برون از مشکلات بسیار مهم دانست.

 

این مسئول، وفاق و همدلی و ایجاد فضای گفتمان. برگزاری نشست‌های این‌چنینی در راستای بهبود فضای فرهنگی جامعه را ضروری دانست و خواستار توجه تمام دستگاه‌ها و نهادها به مقوله فرهنگ شد.