به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، عصر شنبه 19 اسفندماه 1396 با حضور بانوان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه در سالن شهید دکتر علیمحمدی  برگزار شد.   در این مراسم از 23 نفر از بانوان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شامل بانوان پیشکسوت دانشگاه، پژوهشگران برتر، شیمیدان برجسته کشور، بانوان هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه که در سال جاری موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزشیابی شدند، تقدیر به عمل آمد.   همچنین در این مراسم، از دکتر ناهید شاه آبادی به عنوان شیمیدان برجسته کشور، دکتر سهیلا کاشانیان پژوهشگر برتر گروه شیمی کاربردی، دکتر عزت رفیعی پژوهشگر برتر گروه شیمی معدنی، دکتر شیرین زرتشتیان به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی، دکتر آزاده فروغی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده دامپزشکی، دکتر فاطمه کلاهچیان و دکتر خدیجه مرادی به عنوان بانوان هیأت علمی که در سال جاری موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزشیابی شدند، تقدیر به عمل آمد.    در بخش بانوان پیشکسوت دانشگاه نیز از ایران جوینده مهر و پوران جوینده مهر، مهوش علی حاصلی، فتانه خلیلی، فرحناز حیدریان و در بخش بانوان غیر هیأت علمی که در سال جاری موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزشیابی شدند، از ژیلا سبحانی، کتایون خورشیدی، سارا یزدانفر، سحر محمدی، شعله علیخانی، فرحناز حیدریان، ناهید رستمی، پروانه شاهمرادی، مژگان سلیمی، آمینه مرادپور، فاطمه آقا بابایی، و فرحناز حیدریان تقدیر شد.   این مراسم به همت مدیریت دانشگاه رازی کرمانشاه و در راستای ارج نهادن به مقام زن و بزرگداشت سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار شد.                      
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، عصر شنبه 19 اسفندماه 1396 با حضور بانوان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه در سالن شهید دکتر علیمحمدی  برگزار شد.
 
در این مراسم از 23 نفر از بانوان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شامل بانوان پیشکسوت دانشگاه، پژوهشگران برتر، شیمیدان برجسته کشور، بانوان هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه که در سال جاری موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزشیابی شدند، تقدیر به عمل آمد.
 
همچنین در این مراسم، از دکتر ناهید شاه آبادی به عنوان شیمیدان برجسته کشور، دکتر سهیلا کاشانیان پژوهشگر برتر گروه شیمی کاربردی، دکتر عزت رفیعی پژوهشگر برتر گروه شیمی معدنی، دکتر شیرین زرتشتیان به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی، دکتر آزاده فروغی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده دامپزشکی، دکتر فاطمه کلاهچیان و دکتر خدیجه مرادی به عنوان بانوان هیأت علمی که در سال جاری موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزشیابی شدند، تقدیر به عمل آمد.
 
 در بخش بانوان پیشکسوت دانشگاه نیز از ایران جوینده مهر و پوران جوینده مهر، مهوش علی حاصلی، فتانه خلیلی، فرحناز حیدریان و در بخش بانوان غیر هیأت علمی که در سال جاری موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزشیابی شدند، از ژیلا سبحانی، کتایون خورشیدی، سارا یزدانفر، سحر محمدی، شعله علیخانی، فرحناز حیدریان، ناهید رستمی، پروانه شاهمرادی، مژگان سلیمی، آمینه مرادپور، فاطمه آقا بابایی، و فرحناز حیدریان تقدیر شد.
 
این مراسم به همت مدیریت دانشگاه رازی کرمانشاه و در راستای ارج نهادن به مقام زن و بزرگداشت سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار شد.