بدین وسیله به اطلاع می رساند، به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع)، شهادت امام رضا(ع)  و همچنین یاد و خاطره جانباختگان زلزله اخیر استان کرمانشاه روز دوشنبه 29آبان ماه1396 پس از اقامه نماز ظهر و عصر مراسم عزاداری در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه رازی  برگزار می گردد. از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه رازی دعوت به عمل می آید در این مراسم حضور بهم رسانند.  

بدین وسیله به اطلاع می رساند، به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع)، شهادت امام رضا(ع)  و همچنین یاد و خاطره جانباختگان زلزله اخیر استان کرمانشاه روز دوشنبه 29آبان ماه1396 پس از اقامه نماز ظهر و عصر مراسم عزاداری در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه رازی  برگزار می گردد. از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه رازی دعوت به عمل می آید در این مراسم حضور بهم رسانند.