ضمن اعلام تأثر از وقوع زلزله و مشکلات ناشی از آن برای هم استانی‌های گرامی و پیرو برنامه‌ریزی دانشگاه به‌منظور کمک مؤثر در این زمینه، بدین‌وسیله فراخوان حمایت از طرح‌های کاربردی درون دانشگاهی با موضوع "حل مشکلات مناطق زلزله‌زده" را به اطلاع می‌رساند. با توجه به اهمیت موضوع و در اولویت بودن این طرح‌ها جهت بررسی و تصویب، مستدعی است پیشنهادهای مربوطه را حداکثر تا تاریخ شنبه 96/09/04 به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال بفرمایید . 

ضمن اعلام تأثر از وقوع زلزله و مشکلات ناشی از آن برای هم استانی‌های گرامی و پیرو برنامه‌ریزی دانشگاه به‌منظور کمک مؤثر در این زمینه، بدین‌وسیله فراخوان حمایت از طرح‌های کاربردی درون دانشگاهی با موضوع "حل مشکلات مناطق زلزله‌زده" را به اطلاع می‌رساند. با توجه به اهمیت موضوع و در اولویت بودن این طرح‌ها جهت بررسی و تصویب، مستدعی است پیشنهادهای مربوطه را حداکثر تا تاریخ شنبه 96/09/04 به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال بفرمایید