اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از اساتید و پژوهشگران مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و دارای سابقه پژوهشی، تخصصی مرتبط با موضوعات پژوهشی ذیل دعوت به همکاری می نماید:   اولویت اول: طراحی و تولید نرم افزارها / شبیه سازهای آموزشی/ ساخت وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حوزه مهارت آموزی اولویت دوم: تدوین سند برنامه توسعه مهارتی استان با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی وحرفه ای      متقاضیان محترم اجرای طرح پژوهشی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه حضوری به آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه حافظیه، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان،  اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی  (شماره تماس: 38378229 ) اقدام نموده و یا به سایت این اداره کل به آدرس  kr.irantvto.ir  مراجعه نمایند.      توجه:  ارائه پروپوزال حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 24/8/96 از طریق مراجعه حضوری به اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل می باشد.   

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از اساتید و پژوهشگران مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و دارای سابقه پژوهشی، تخصصی مرتبط با موضوعات پژوهشی ذیل دعوت به همکاری می نماید:  

اولویت اول: طراحی و تولید نرم افزارها / شبیه سازهای آموزشی/ ساخت وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حوزه مهارت آموزی

اولویت دوم: تدوین سند برنامه توسعه مهارتی استان با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی وحرفه ای

     متقاضیان محترم اجرای طرح پژوهشی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه حضوری به آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه حافظیه، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی (شماره تماس: 38378229 ) اقدام نموده و یا به سایت این اداره کل به آدرس kr.irantvto.ir مراجعه نمایند.

     توجه: ارائه پروپوزال حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 24/8/96 از طریق مراجعه حضوری به اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل می باشد.