کارگاه خلاقیت و حل مسئله ویژه مدیران و کارشناسان مسؤول دانشگاه رازی توسط مدیریت طرح و برنامه با تدریس دکتر یزدانبخش در دانشگاه رازی برگزار شد. علاقه مندان جهت دریافت فایل pdf دوره آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید. جهت دریافت فایل کلیک کنید.

کارگاه خلاقیت و حل مسئله ویژه مدیران و کارشناسان مسؤول دانشگاه رازی توسط مدیریت طرح و برنامه با تدریس دکتر یزدانبخش در دانشگاه رازی برگزار شد. علاقه مندان جهت دریافت فایل pdf دوره آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کلیک کنید.