بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه و گروه منابع طبیعی دانشگاه در نظر دارد در راستای سیاست‌های کلی محیط‌زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین به استناد ماده 190 قانون پنجم توسعه کشور، در نظر دارد  در روز سه‌شنبه  ساعت 9 صبح مورخ 96/12/15 درسالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی اقدام به برگزاری مراسم در خصوص اهمیت موضوع درختکاری و محیط‌زیست و سپس درانتهای مراسم در ضلع شمالی دانشگاه اقدام به غرس نهال نماید .  

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه و گروه منابع طبیعی دانشگاه در نظر دارد در راستای سیاست‌های کلی محیط‌زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین به استناد ماده 190 قانون پنجم توسعه کشور، در نظر دارد  در روز سه‌شنبه  ساعت 9 صبح مورخ 96/12/15 درسالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی اقدام به برگزاری مراسم در خصوص اهمیت موضوع درختکاری و محیط‌زیست و سپس درانتهای مراسم در ضلع شمالی دانشگاه اقدام به غرس نهال نماید.