رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود با خانواده شهدای دانشجو شهرستان جوانرود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر عبدالرضا نادری‌فر رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود به همراه معاون آموزشی و مسئول بسیج دانشجویی این دانشکده، به نیابت از سوی دکتر محمد ابراهیم اعلمی‌آل‌آقا ریاست دانشگاه رازی به مناسبت هفته بسیج با خانواده شهدای دانشجو، شهید تحسین حبیبی و شهید اسماعیل عزیزی دیدار و با تقدیم هدایای از آنان قدردانی نمود.        

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود با خانواده شهدای دانشجو شهرستان جوانرود دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر عبدالرضا نادری‌فر رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود به همراه معاون آموزشی و مسئول بسیج دانشجویی این دانشکده، به نیابت از سوی دکتر محمد ابراهیم اعلمی‌آل‌آقا ریاست دانشگاه رازی به مناسبت هفته بسیج با خانواده شهدای دانشجو، شهید تحسین حبیبی و شهید اسماعیل عزیزی دیدار و با تقدیم هدایای از آنان قدردانی نمود.