به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی‌اکبر محسنی معاون امور فرهنگی دانشگاه در نشست همفکری مسئولان دانشگاه و بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در خصوص برنامه‌های اردوهای راهیان نور و کنگره شهدای دانشجو اظهار داشت: امیدواریم این جلسات منجر به تصمیماتی شود تا بخشی از دین بزرگی که شهدا به گردن ملت و کشور دارند، ادا شود . دکتر محسنی با اشاره به برگزاری هرساله اردوهای راهیان نور دانشجویی، افزود: شرح وظایف دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف در رابطه با کنگره شهدای دانشجو تبیین شود .   معاون امور فرهنگی دانشگاه رازی افزود: قرارگاه نیز بر اساس پتانسیل‌ها و امکانات دانشگاه‌ها به هر دانشگاهی یک هفته فرصت دهد تا تقسیم‌کاری در بحث برگزاری اردوهای راهیان نور انجام شود . در ادامه دکتر تورج زینی وند مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه رازی نیز در این جلسه اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود اگر دبیرخانه کنگره شهدای دانشجو در دانشگاه رازی ایجاد می‌شود و تولید محتوایی نیز از طریق این دبیرخانه به سایر دانشگاه‌ها ارسال شود و در حقیقت تغذیه فکری از طریق دبیرخانه دانشگاه رازی صورت بگیرد .   دکتر زینی وند با اشاره به اینکه دانشگاه رازی در بحث ارائه پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات دفاع مقدس، فعالیت خوبی دارد، گفت: پیشنهاد می‌شود تولید محتوا برای کنگره شهدای دانشجو با محوریت دانشگاه رازی انجام گیرد و به سایر دانشگاه‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی شود .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی‌اکبر محسنی معاون امور فرهنگی دانشگاه در نشست همفکری مسئولان دانشگاه و بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در خصوص برنامه‌های اردوهای راهیان نور و کنگره شهدای دانشجو اظهار داشت: امیدواریم این جلسات منجر به تصمیماتی شود تا بخشی از دین بزرگی که شهدا به گردن ملت و کشور دارند، ادا شود.

دکتر محسنی با اشاره به برگزاری هرساله اردوهای راهیان نور دانشجویی، افزود: شرح وظایف دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف در رابطه با کنگره شهدای دانشجو تبیین شود.

 

معاون امور فرهنگی دانشگاه رازی افزود: قرارگاه نیز بر اساس پتانسیل‌ها و امکانات دانشگاه‌ها به هر دانشگاهی یک هفته فرصت دهد تا تقسیم‌کاری در بحث برگزاری اردوهای راهیان نور انجام شود.

در ادامه دکتر تورج زینی وند مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه رازی نیز در این جلسه اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود اگر دبیرخانه کنگره شهدای دانشجو در دانشگاه رازی ایجاد می‌شود و تولید محتوایی نیز از طریق این دبیرخانه به سایر دانشگاه‌ها ارسال شود و در حقیقت تغذیه فکری از طریق دبیرخانه دانشگاه رازی صورت بگیرد.

 

دکتر زینی وند با اشاره به اینکه دانشگاه رازی در بحث ارائه پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات دفاع مقدس، فعالیت خوبی دارد، گفت: پیشنهاد می‌شود تولید محتوا برای کنگره شهدای دانشجو با محوریت دانشگاه رازی انجام گیرد و به سایر دانشگاه‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.