دومین دوره آزمون بسندگی زبان (RU-LPT) در دانشگاه رازی برگزار گردید

دومین دوره آزمون بسندگی زبان (RU-LPT)روز پنجشنبه 19  مرداد در دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر عبادی مسئول مرکز زبان دانشگاه گفت: نتایج آزمون بسندگی برروی  سایت مرکز زبان دانشگاه  به آدرس rlc.razi.ac.ir قرار گرفته است.

 وی افزود: کلیه شرکت کنندگان می توانند جهت تحویل کارنامه خود به تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.

دکتر عبادی تصریح کرد: دانشجویان مقطع دکتری که در آزمون نمره قبولی را کسب نموده اند مجاز به شرکت در امتحان جامع می باشند و دانشجویان مقطع ارشد می توانند امتیاز مربوط به نمره قبولی آزمون RU-LPT  را درمصاحبه دکتری کسب نمایند.

گفتنی است سومین دوره آزمون  RU-LPT در تاریخ  20 مهر ماه برگزار می گردد و داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز زبان دانشگاه مراجعه نمایند.