به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دفتر فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه در دانشگاه رازی در محل مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه افتتاح شد.

بر پایه این گزارش در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه و شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه که با حضور مهندس قنبرپور، رئیس فن بازار ملی ایران، مهندس علی اکبریان، دبیر فن بازار ملی ایران، مسئولین شرکت شهرک های صنعتی و فن بازار منطقه ای استان و برخی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، دفتر فن بازار منطقه ای استان در محل دبیرخانه رویدادهای کارآفرینی استارتاپ استان که در دانشگاه رازی دایر می باشد، روز دوشنبه مورخ 96،6،13  افتتاح شد.

در همین راستا جلسه ای نیز با حضور مسئولین مربوطه و نمایندگان دانشگاه و با موضوع چگونگی همکاری دانشگاه و فن بازار منطقه ای و نحوه فعالیت های دفتر مذکور برگزار گردید.

گفتنی است هدف از افتتاح این دفتر، ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بازار دارایی فکری، مالکیت فکری و ثبت پتنت، تجاری سازی تحقیقات، ثبت شرکت های دانش بنیان و ... به اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه بوده و زمانبندی فعالیت دفتر مذکور با حضور کارشناسان فن بازار منطقه ای متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.