به اطلاع اساتید گرامی، کارکنان معزّز و دانشجویان ارجمند می‌رساند که برای ثبت‌نام و دریافت بلیط های سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر96 (سینما فرهنگ) از امروز تا پایان ساعت اداری روز شنبه 14 بهمن‌ماه جاری به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی (دانشکده معماری، طبقه سوم) مراجعه و یا نام و نام خانوادگی خود را به ادمین کانال معاونت فرهنگی (https://t.me/farhangirazi1) ارسال و یا با شماره 34274578 داخلی 19 تماس حاصل نمایید . 1.      هزینه بلیط برای استفاده دانشجویان و با ارائه‌ی کارت دانشجویی با 70 درصد تخفیف: 3000 تومان و برای خانواده محترم آن‌ها با 50 درصد تخفیف: 5000 تومان است . 2.       هزینه بلیط برای استفاده اساتید و کارکنان دانشگاه و خانواده محترم ایشان با 50 درصد تخفیف: 5000 تومان است .

به اطلاع اساتید گرامی، کارکنان معزّز و دانشجویان ارجمند می‌رساند که برای ثبت‌نام و دریافت بلیط های سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر96 (سینما فرهنگ) از امروز تا پایان ساعت اداری روز شنبه 14 بهمن‌ماه جاری به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی (دانشکده معماری، طبقه سوم) مراجعه و یا نام و نام خانوادگی خود را به ادمین کانال معاونت فرهنگی(https://t.me/farhangirazi1) ارسال و یا با شماره 34274578 داخلی 19 تماس حاصل نمایید.

1.      هزینه بلیط برای استفاده دانشجویان و با ارائه‌ی کارت دانشجویی با 70 درصد تخفیف: 3000 تومان و برای خانواده محترم آن‌ها با 50 درصد تخفیف: 5000 تومان است.

2.       هزینه بلیط برای استفاده اساتید و کارکنان دانشگاه و خانواده محترم ایشان با 50 درصد تخفیف: 5000 تومان است.