به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، ستاد مدیریت بحران دانشگاه اعلام کرد، بخش آموزشی دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و24 آبان ماه تعطیل می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، ستاد مدیریت بحران دانشگاه اعلام کرد، بخش آموزشی دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و24 آبان ماه تعطیل می‌باشد.