1- آزمون های المپیاد به صورت تشریحی و در تاریخ های 29 و 30 تیردر تهران برگزار می شود. 2- برنامه زمان بندی شده مرحله نهایی در سایت سازمان سنجش قسمت المپیاد موجود است. 3- خوابگاه ها از بعد از ظهر روز 28 تا 31 تیر ماه سال 96 در اختیار دانشجویان قرار داده می شود. 4- پذیرایی صبحانه، نهار، شام از عصر روز 28 تیر ماه سال 96 در اختیار دانشجویان قرار داده میشود. 5- زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ها متعاقبا" و صرفا از طریق سایت المپیاد اعلام خواهد شد. 6- برای پاسخگویی به سوالات ، می توانید با ایمیل المپیاد به آدرس زیر مکاتبه نمایید. 7-  رفت و برگشت به عهده خود دانشجو می باشد. بعد از آزمون لاشه بلیط خود را جهت پرداخت هزینه به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایید. Olympiad@sanjesh.org منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی سال 96 رشته نام و نام خانوادگی ردیف زبان و ادبیات فارسی رویا مرادی 1 جغرافیا علی عبدالملکی 2 جغرافیا کبری سلطانی 3 اقتصاد امید مرادی 4 اقتصاد مریم محمدی 5 شیمی میلاد عزتی 6 آمار رضا چراغی 7 مهندسی برق بشیر فعله گری 8 مهندسی شیمی علی حسین زاده 9 مهندسی مکانیک حامد مرادی 10 مهندسی مکانیک امید محمدی 11 مهندسی کامپیوتر محمد مهدی حیدری 12 مهندسی کشاورزی - زراعت سحر امیری 13 مهندسی کشاورزی - زراعت سیده زهره حیدری توتشامی 14 مهندسی کشاورزی - زراعت حدیث قبادی بابانی 15 مهندسی کشاورزی - زراعت دیبا اکبری جعفر آبادی 16  

1- آزمون های المپیاد به صورت تشریحی و در تاریخ های 29 و 30 تیردر تهران برگزار می شود.

2- برنامه زمان بندی شده مرحله نهایی در سایت سازمان سنجش قسمت المپیاد موجود است.

3- خوابگاه ها از بعد از ظهر روز 28 تا 31 تیر ماه سال 96 در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.

4- پذیرایی صبحانه، نهار، شام از عصر روز 28 تیر ماه سال 96 در اختیار دانشجویان قرار داده میشود.

5- زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ها متعاقبا" و صرفا از طریق سایت المپیاد اعلام خواهد شد.

6- برای پاسخگویی به سوالات ، می توانید با ایمیل المپیاد به آدرس زیر مکاتبه نمایید.

7-  رفت و برگشت به عهده خود دانشجو می باشد. بعد از آزمون لاشه بلیط خود را جهت پرداخت هزینه به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایید.

Olympiad@sanjesh.org

منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی سال 96

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

رویا مرادی

1

جغرافیا

علی عبدالملکی

2

جغرافیا

کبری سلطانی

3

اقتصاد

امید مرادی

4

اقتصاد

مریم محمدی

5

شیمی

میلاد عزتی

6

آمار

رضا چراغی

7

مهندسی برق

بشیر فعله گری

8

مهندسی شیمی

علی حسین زاده

9

مهندسی مکانیک

حامد مرادی

10

مهندسی مکانیک

امید محمدی

11

مهندسی کامپیوتر

محمد مهدی حیدری

12

مهندسی کشاورزی - زراعت

سحر امیری

13

مهندسی کشاورزی - زراعت

سیده زهره حیدری توتشامی

14

مهندسی کشاورزی - زراعت

حدیث قبادی بابانی

15

مهندسی کشاورزی - زراعت

دیبا اکبری جعفر آبادی

16