بدین وسیله به اطلاع می رساند، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر که همه ساله از اول ماه محرم الحرام به مدت یک هفته آغاز می گردد، مسابقه کتابخوانی «امر به معروف و نهی از منکر» را از کتاب «ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر» حجت الاسلام محسن قرائتی در دو بخش کارمندی و دانشجویی برگزار نماید . علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه به سایت معاونت فرهنگی (http://farhangi.razi.ac.ir/) مراجعه نمایند .

بدین وسیله به اطلاع می رساند، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر که همه ساله از اول ماه محرم الحرام به مدت یک هفته آغاز می گردد، مسابقه کتابخوانی «امر به معروف و نهی از منکر» را از کتاب «ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر» حجت الاسلام محسن قرائتی در دو بخش کارمندی و دانشجویی برگزار نماید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه به سایت معاونت فرهنگی (http://farhangi.razi.ac.ir/) مراجعه نمایند.