بدین وسیله به اطلاع می رساند دفتر فن بازار منطقه ای استان، که در مرکز رویدادهای استارتاپ دانشگاه واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی مستقر است، در روزهای یکشنبه از ساعت 9 الی 13 با حضور کارشناسان مربوطه آماده ارائه مشاوره و خدمات به اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی می باشد.  برخی از خدمات قابل ارائه  این دفتر به شرح ذیل می باشد: 1-تجاری سازی ایده و اختراعات 2-بازاریابی و فروش محصولات و خدمات فناور و دانش بنیان 3-پیگیری و مشاوره ثبت اختراعات در بازار دارایی فکری و فرابورس 4- برگزاری چالش های فناوری برای واحدهای صنعتی در دانشگاه 5- برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها، تورها و بازدیدهای صنعتی 6- مشاوره ثبت اختراعات و طرح های صنعتی 7- مشاوره ثبت شرکت، اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت 8- مشاوره خرید زمین و احداث واحد صنعتی از طریق شرکت شهرک های صنعتی

بدین وسیله به اطلاع می رساند دفتر فن بازار منطقه ای استان، که در مرکز رویدادهای استارتاپ دانشگاه واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی مستقر است، در روزهای یکشنبه از ساعت 9 الی 13 با حضور کارشناسان مربوطه آماده ارائه مشاوره و خدمات به اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی می باشد. 

برخی از خدمات قابل ارائه  این دفتر به شرح ذیل می باشد:

1-تجاری سازی ایده و اختراعات

2-بازاریابی و فروش محصولات و خدمات فناور و دانش بنیان

3-پیگیری و مشاوره ثبت اختراعات در بازار دارایی فکری و فرابورس

4- برگزاری چالش های فناوری برای واحدهای صنعتی در دانشگاه

5- برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها، تورها و بازدیدهای صنعتی

6- مشاوره ثبت اختراعات و طرح های صنعتی

7- مشاوره ثبت شرکت، اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت

8- مشاوره خرید زمین و احداث واحد صنعتی از طریق شرکت شهرک های صنعتی