بدین وسیله به اطلاع می رساند دکتر نزاکت حسین حمه سعید نماینده محترم و هماهنگ کننده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق با وزارت علوم و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه صبح امروز سه شنبه 7 شهریورماه از دانشگاه رازی بازدید به عمل می آورد.

بدین وسیله به اطلاع می رساند دکتر نزاکت حسین حمه سعید نماینده محترم و هماهنگ کننده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق با وزارت علوم و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه صبح امروز سه شنبه 7 شهریورماه از دانشگاه رازی بازدید به عمل می آورد.