به اطلاع می‌رساند، اولین جلسه هم‌اندیشی اعضای محترم حقیقی هیئت‌امنای دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه در روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 از ساعت 10/15 لغایت 12 برگزار می‌گردد. بدین‌وسیله از مدیران و اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید. محل برگزاری: کتابخانه مرکزی- سالن اجتماعات دکتر شمسی‌پور  

 به اطلاع می‌رساند، اولین جلسه هم‌اندیشی اعضای محترم حقیقی هیئت‌امنای دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه در روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 از ساعت 10/15 لغایت 12 برگزار می‌گردد. بدین‌وسیله از مدیران و اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

محل برگزاری: کتابخانه مرکزی- سالن اجتماعات دکتر شمسی‌پور