به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام کرد، در پی( وقوع حادثه جانکاه زلزله) در استان کرمانشاه و به منظورابراز همدردی با آسیب‌دیدگان این حادثه و حضور داوطلبانه بسیاری از دانشجویان در گروه‌های امدادرسانی، تصمیمات ذیل درخصوص وضعیت آموزشی دانشگاه رازی اتخاذ گردید. ۱. کلاس‌های کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه رازی در روزهای دوشنبه 22 آبان‌، سه‌شنبه 23 آبان و چهارشنبه 24 آبان 96 تعطیل اعلام شد. ۲.با توجه به تعطیلات پیش‌آمده، به منظور به حد نصاب‌رسیدن تعداد جلسات کلاس‌ها، در برنامه امتحانی نیز تغییراتی اعمال خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد. ۳.مرحلة کتبی آزمون جامع دکتری که قرار بود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 22 و 23 آبان برگزار شود، لغو گردید. این آزمون در روز سه‌شنبه 30 آبان‌ماه برگزار خواهد شد. ۴.مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت رشتة مهندسی کامپیوتر از روز دوشنبه 22 آبان‌ماه به روز دوشنبه 29 آبان‌ماه تغییر یافت. ۵.مصاحبة مرحله تکمیل ظرفیت رشتة ‎ های برق الکترونیک، برق قدرت و مهندسی شیمی از روز چهارشنبه 24 آبان‌ماه به روز چهارشنبه 1 آذر‌ماه تغییر پیدا کرد. ۶.مصاحبة مرحله تکمیل ظرفیت رشتة روان‌شناسی از روز شنبه 27 آبان‌ماه به روز شنبه 4 آذر‌ماه تغییر یافت.

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام کرد، در پی( وقوع حادثه جانکاه زلزله) در استان کرمانشاه و به منظورابراز همدردی با آسیب‌دیدگان این حادثه و حضور داوطلبانه بسیاری از دانشجویان در گروه‌های امدادرسانی، تصمیمات ذیل درخصوص وضعیت آموزشی دانشگاه رازی اتخاذ گردید.

۱. کلاس‌های کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه رازی در روزهای دوشنبه 22 آبان‌، سه‌شنبه 23 آبان و چهارشنبه 24 آبان 96 تعطیل اعلام شد.

۲.با توجه به تعطیلات پیش‌آمده، به منظور به حد نصاب‌رسیدن تعداد جلسات کلاس‌ها، در برنامه امتحانی نیز تغییراتی اعمال خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد.

۳.مرحلة کتبی آزمون جامع دکتری که قرار بود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 22 و 23 آبان برگزار شود، لغو گردید. این آزمون در روز سه‌شنبه 30 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

۴.مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت رشتة مهندسی کامپیوتر از روز دوشنبه 22 آبان‌ماه به روز دوشنبه 29 آبان‌ماه تغییر یافت.

۵.مصاحبة مرحله تکمیل ظرفیت رشتةهای برق الکترونیک، برق قدرت و مهندسی شیمی از روز چهارشنبه 24 آبان‌ماه به روز چهارشنبه 1 آذر‌ماه تغییر پیدا کرد.

۶.مصاحبة مرحله تکمیل ظرفیت رشتة روان‌شناسی از روز شنبه 27 آبان‌ماه به روز شنبه 4 آذر‌ماه تغییر یافت.