بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه رازی در نظر دارد یک دوره مسابقات دارت در بخش کارکنان و اعضای هیأت علمی به‌صورت لیگ درون دانشگاهی از تاریخ 19/12/96 تا 24/12/96 برگزار نماید، علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقات با آقای عبدلی ( 09188581509 ) تماس حاصل نمایند.  ضمناً نفرات برتر به‌عنوان بازیکن‌های تیم دارت دانشگاه انتخاب خواهند شد .  

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه رازی در نظر دارد یک دوره مسابقات دارت در بخش کارکنان و اعضای هیأت علمی به‌صورت لیگ درون دانشگاهی از تاریخ 19/12/96 تا 24/12/96 برگزار نماید، علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقات با آقای عبدلی ( 09188581509 ) تماس حاصل نمایند.

 ضمناً نفرات برتر به‌عنوان بازیکن‌های تیم دارت دانشگاه انتخاب خواهند شد .