به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی می‌رساند، فردا یکشنبه 22 بهمن ماه 1396ساعت 16عصر با حضور وزیر محترم اطلاعات، استاندار محترم کرمانشاه، ریاست محترم دانشگاه رازی و مسئولان محلی سه طرح عمرانی شامل آزمایشگاه مرکزی و خوابگاه‌های دانشجویی در پردیس مرکزی دانشگاه رازی و سالن چند منظوره ورزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی افتتاح خواهد شد. بدینوسیله از جنابعالی جهت شرکت در مراسم دعوت به‌عمل می‌آید.  

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی می‌رساند، فردا یکشنبه 22 بهمن ماه 1396ساعت 16عصر با حضور وزیر محترم اطلاعات، استاندار محترم کرمانشاه، ریاست محترم دانشگاه رازی و مسئولان محلی سه طرح عمرانی شامل آزمایشگاه مرکزی و خوابگاه‌های دانشجویی در پردیس مرکزی دانشگاه رازی و سالن چند منظوره ورزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی افتتاح خواهد شد. بدینوسیله از جنابعالی جهت شرکت در مراسم دعوت به‌عمل می‌آید.