جهت دریافت اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نهایی ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1396 کلیک کنید جهت دریافت راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ناپیوسته 96 کلیک کنید