توجه: این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد. در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین می گردند. زمان ثبت نام افراد پذیرفته شده همزمان با دانشجویانی است که از طریق آزمون سنجش پذیرفته شده اند بنابراین زمان و نحوه ثبت نام استعدادهای درخشان اویل شهریور ماه از طریق اطلاعیه اطلاع رسانی می گردد. در صورتی که فردی تمایل به انصراف داشته باشد حداکثر تا تاریخ 31/4/96 می تواند با تحویل دادن انصراف کتبی خود به دفتر استعدادهای درخشان از پذیرش خود انصراف دهد.                                                                                                                       دانشکده تربیت بدنی نوع پذیرش رشته نام و نام خانوادگی اصلی مدیریت بازاریابی ورزشی فرزانه مظلومی ذخیره1 مدیریت بازاریابی ورزشی معصومه بخیت ذخیره 2 مدیریت بازاریابی ورزشی مریم حسینی عسگر آبادی اصلی مدیریت راهبردی و رویدادهای ورزشی جواد کریمی ذخیره1 مدیریت راهبردی و رویدادهای ورزشی معصومه بخیت ذخیره 2 مدیریت راهبردی و رویدادهای ورزشی مریم حسینی عسگر آبادی اصلی فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی سپیده جعفریان ذخیره فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی سیده شیوا دادوند اصلی فیزیولوژی ورزشی،عصب و عضله نسرین نیازی نژاد ذخیره1 فیزیولوژی ورزشی،عصب و عضله سیده شیوا دادوند ذخیره 2 فیزیولوژی ورزشی،عصب و عضله یوسف صابری اصلی فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس صهبا آرین دوست ذخیره1 فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس رحمت علی جعفری ذخیره 2 فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس فرزانه ابوالفتحی ذخیره 3 فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس یوسف صابری ذخیره 4 فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس سیده شیوا دادوند             دانشکده علوم اجتماعی نوع پذیرش رشته نام و نام خانوادگی اصلی کارآفرینی احسان خسروی ذخیره 1 کارآفرینی صبا اجاقی ذخیره 2 کارآفرینی تهمینه احسانی فر اصلی اقتصاد بخش عمومی مریم حیدریان ذخیره 1 اقتصاد بخش عمومی طیبه رهنمون پیروج ذخیره 2 اقتصاد بخش عمومی ساجده جلیلیان اصلی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی فاطمه مهرابی ذخیره 1 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی طیبه رهنمون پیروج ذخیره 2 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی ساجده جلیلیان اصلی توسعه اقتصادی راضیه داوری کیش ذخیره 1 توسعه اقتصادی شهلا صمدی پور ذخیره 2 توسعه اقتصادی طیبه رهنمون پیروج ذخیره 3 توسعه اقتصادی ساجده جلیلیان اصلی اقتصاد پولی نادیا یاری ذخیره 1 اقتصاد پولی طیبه رهنمون پیروج ذخیره 2 اقتصاد پولی ساجده جلیلیان اصلی جامعه شناسی سیاسی سمیرا مرادی اصلی روانشناسی بیتا شلانی ذخیره روانشناسی پروانه رادمهر دانشکده ادبیات نوع پذیرش رشته نام و نام خانوادگی اصلی زبان و ادبیات انگلیسی پوریا ترکمانه ذخیره زبان و ادبیات انگلیسی مجتبی جیحونی اصلی زبان و ادبیات عرب عاطفه بازیار دانشکده کشاورزی نوع پذیرش رشته نام و نام خانوادگی اصلی زراعت سحر امیری اصلی حشره شناسی کشاورزی علیرضا شعبانی نژاد دانشکده فنی مهندسی نوع پذیرش رشته نام و نام خانوادگی اصلی مهندسی عمران- ژئوتکنیک آزاده امیری اصلی مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی مجید رستمی گله دار اصلی مهندسی مکانیک علیرضا قادری اصلی مهندسی برق فرید محمدی اصلی مهندسی کامپیوتر مجید سپهوند اصلی مهندسی شیمی منی اکبری   دانشکده علوم   نوع پذیرش رشته نام و نام خانوادگی اصلی ریز زیست فناوری(نانو بیوتکنولوژی) ژاله فخری                  

 

توجه: این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد. در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین می گردند. زمان ثبت نام افراد پذیرفته شده همزمان با دانشجویانی است که از طریق آزمون سنجش پذیرفته شده اند بنابراین زمان و نحوه ثبت نام استعدادهای درخشان اویل شهریور ماه از طریق اطلاعیه اطلاع رسانی می گردد. در صورتی که فردی تمایل به انصراف داشته باشد حداکثر تا تاریخ 31/4/96 می تواند با تحویل دادن انصراف کتبی خود به دفتر استعدادهای درخشان از پذیرش خود انصراف دهد.                                                                                                                      

دانشکده تربیت بدنی

نوع پذیرش

رشته

نام و نام خانوادگی

اصلی

مدیریت بازاریابی ورزشی

فرزانه مظلومی

ذخیره1

مدیریت بازاریابی ورزشی

معصومه بخیت

ذخیره 2

مدیریت بازاریابی ورزشی

مریم حسینی عسگر آبادی

اصلی

مدیریت راهبردی و رویدادهای ورزشی

جواد کریمی

ذخیره1

مدیریت راهبردی و رویدادهای ورزشی

معصومه بخیت

ذخیره 2

مدیریت راهبردی و رویدادهای ورزشی

مریم حسینی عسگر آبادی

اصلی

فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

سپیده جعفریان

ذخیره

فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

سیده شیوا دادوند

اصلی

فیزیولوژی ورزشی،عصب و عضله

نسرین نیازی نژاد

ذخیره1

فیزیولوژی ورزشی،عصب و عضله

سیده شیوا دادوند

ذخیره 2

فیزیولوژی ورزشی،عصب و عضله

یوسف صابری

اصلی

فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس

صهبا آرین دوست

ذخیره1

فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس

رحمت علی جعفری

ذخیره 2

فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس

فرزانه ابوالفتحی

ذخیره 3

فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس

یوسف صابری

ذخیره 4

فیزیولوژی ورزشی،قلب و عروق و تنفس

سیده شیوا دادوند

     
     

دانشکده علوم اجتماعی

نوع پذیرش

رشته

نام و نام خانوادگی

اصلی

کارآفرینی

احسان خسروی

ذخیره 1

کارآفرینی

صبا اجاقی

ذخیره 2

کارآفرینی

تهمینه احسانی فر

اصلی

اقتصاد بخش عمومی

مریم حیدریان

ذخیره 1

اقتصاد بخش عمومی

طیبه رهنمون پیروج

ذخیره 2

اقتصاد بخش عمومی

ساجده جلیلیان

اصلی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی

فاطمه مهرابی

ذخیره 1

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی

طیبه رهنمون پیروج

ذخیره 2

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی

ساجده جلیلیان

اصلی

توسعه اقتصادی

راضیه داوری کیش

ذخیره 1

توسعه اقتصادی

شهلا صمدی پور

ذخیره 2

توسعه اقتصادی

طیبه رهنمون پیروج

ذخیره 3

توسعه اقتصادی

ساجده جلیلیان

اصلی

اقتصاد پولی

نادیا یاری

ذخیره 1

اقتصاد پولی

طیبه رهنمون پیروج

ذخیره 2

اقتصاد پولی

ساجده جلیلیان

اصلی

جامعه شناسی سیاسی

سمیرا مرادی

اصلی

روانشناسی

بیتا شلانی

ذخیره

روانشناسی

پروانه رادمهر

دانشکده ادبیات

نوع پذیرش

رشته

نام و نام خانوادگی

اصلی

زبان و ادبیات انگلیسی

پوریا ترکمانه

ذخیره

زبان و ادبیات انگلیسی

مجتبی جیحونی

اصلی

زبان و ادبیات عرب

عاطفه بازیار

دانشکده کشاورزی

نوع پذیرش

رشته

نام و نام خانوادگی

اصلی

زراعت

سحر امیری

اصلی

حشره شناسی کشاورزی

علیرضا شعبانی نژاد

دانشکده فنی مهندسی

نوع پذیرش

رشته

نام و نام خانوادگی

اصلی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک

آزاده امیری

اصلی

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

مجید رستمی گله دار

اصلی

مهندسی مکانیک

علیرضا قادری

اصلی

مهندسی برق

فرید محمدی

اصلی

مهندسی کامپیوتر

مجید سپهوند

اصلی

مهندسی شیمی

منی اکبری

 

دانشکده علوم

 

نوع پذیرش

رشته

نام و نام خانوادگی

اصلی

ریز زیست فناوری(نانو بیوتکنولوژی)

ژاله فخری