بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، آزمون عملی رشته علوم ورزشی غرب کشور سال جاری در روزهای پنج‌شنبه 96/9/2 و جمعه 96/9/3 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد. گفتنی است محل برگزاری آزمون با توجه به مکان سالن‌های ورزشی کماکان محل قدیم این دانشکده (اداره تربیت‌بدنی) خواهد بود.    

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، آزمون عملی رشته علوم ورزشی غرب کشور سال جاری در روزهای پنج‌شنبه 96/9/2 و جمعه 96/9/3 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

گفتنی است محل برگزاری آزمون با توجه به مکان سالن‌های ورزشی کماکان محل قدیم این دانشکده (اداره تربیت‌بدنی) خواهد بود.