به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، رویدادهای کارآفرینی " ارائه آزاد"  با برگزاری اولین رویداد  Free Pitch   در دانشگاه رازی آغاز به کار کرد. اولین رویداد کارآفرینی "ارائه آزاد"  با استقبال 87 نفر از علاقمندان و دانشجویان در محل دائمی برگزاری رویداد های کارآفرینی، واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی برگزار گردید. در این رویداد، دکتر فرزاد ویسی، مدیر مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه دانشگاه، با اشاره به برنامه های مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)، برخی از برنامه های این مرکز در سال جاری را تشریح کرد. در ادامه، حسن مرکزی، تسهیل گر رویداد، فرآیند رویداد را تشریح کرد و ایده پردازانی که با هدف استقرار در مرکز استارتاپ دانشگاه رازی ایده های خود را آماده کرده بودند، در یک جو صمیمانه و پر هیجان ایده های خود را  ارائه داده و در مقابل پنل داوران به بحث و تبادل نظر پرداختند.   لازم به یادآوری است، این رویداد  )   (Free Pitch هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه راس ساعت 10 صبح در محل برگزاری رویدادهای کارآفرینی در ساختمان کتابخانه مرکزی، برگزار خواهد شد. در نهایت، 10 ایده در این رویداد ارائه شد که بزودی نتایج هیئت داوران در خصوص آنها و از طریق سایت مرکز استارتاپ استان کرمانشاه، اعلام خواهد شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، رویدادهای کارآفرینی " ارائه آزاد"  با برگزاری اولین رویداد Free Pitch  در دانشگاه رازی آغاز به کار کرد. اولین رویداد کارآفرینی "ارائه آزاد"  با استقبال 87 نفر از علاقمندان و دانشجویان در محل دائمی برگزاری رویداد های کارآفرینی، واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

در این رویداد، دکتر فرزاد ویسی، مدیر مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه دانشگاه، با اشاره به برنامه های مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)، برخی از برنامه های این مرکز در سال جاری را تشریح کرد.

در ادامه، حسن مرکزی، تسهیل گر رویداد، فرآیند رویداد را تشریح کرد و ایده پردازانی که با هدف استقرار در مرکز استارتاپ دانشگاه رازی ایده های خود را آماده کرده بودند، در یک جو صمیمانه و پر هیجان ایده های خود را  ارائه داده و در مقابل پنل داوران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

لازم به یادآوری است، این رویداد ) (Free Pitch هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه راس ساعت 10 صبح در محل برگزاری رویدادهای کارآفرینی در ساختمان کتابخانه مرکزی، برگزار خواهد شد.

در نهایت، 10 ایده در این رویداد ارائه شد که بزودی نتایج هیئت داوران در خصوص آنها و از طریق سایت مرکز استارتاپ استان کرمانشاه، اعلام خواهد شد.