عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه رازی

 
عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه  دانشگاه رازی
 
 
هیأت ممیزه  دانشگاه به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه در حال حاضر دارای نه کمیسیون تخصصی به شرح زیر می باشد:
 
عنوان کمیسیون تخصصی
اعضاء کمیسیون
کمیسیون علوم انسانی و تربیت بدنی
رئیس کمیسیون : دکتر علی سلیمی
دبیر کمیسیون : دکتر حسن ذوالفقاری
دکتر مصطفی حسرتی
دکتر غلامرضا سالمیان
دکتر بهرام یوسفی
دکتر وجید تأدیبی
کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی
رئیس کمیسیون : دکتر عزت اله فرشادفر
دبیر کمیسیون : دکتر علیرضا زبرجدی
دکتر فرخ کفیل زاده
دکتر هوشنگ قمرنیا
دکتر حامد کرمی شبانکاره
دکتر علی اصغر مقدم
دکتر کیومرث زرافشانی
دکتر سعید عباسی
کمیسیون فنی و مهندسی، هنر و معماری
رئیس کمیسیون: دکتر مسعود رحیمی
دبیر کمیسیون : دکتر شهرام شریف نیا
دکتر محسن حیاتی
دکتر امیرهوشنگ اخویسی
دکتر مهرداد فروتن
دکتر سعید مرادی
کمیسیون علوم اجتماعی
رئیس کمیسیون: دکتر جهانگیر کرمی
دبیر کمیسیون : دکتر سیاوش قلی پور
دکتر خدامراد مومنی
دکتر فرهاد دانش نیا
دکتر کیومرث سهیلی
دکتر شهرام فتاحی
کمیسیون علوم پایه
رئیس کمیسیون: دکتر نصراله رستگار پویانی
دبیر کمیسیون : دکتر فهیمه جلالی
دکتر رستم مرادیان
دکتر سهیلا کاشانیان
دکتر سیدرضا هاشمی
دکتر کیوان امینی
دکتر عزت رفیعی
دکتر سیروس قبادی
دکتر بیتا رضایی