اعضای هیأت امناء دانشگاه های رازی و صنعتی

دکتر منصور غلامی                                                      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                                  ریاست دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنا
دکتر عبدالرضا باقری                                                    مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه
آیت الله محمود محمدی عراقی                                    نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری
دکتر اسداله رازانی                                                      استاندار کرمانشاه و عضو هیأت امنا
دکتر مرتضی مموئی                                                    رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر فریدون نوری خواه                                                نماینده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی اکبر اختری                                                  رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                             عضو هیأت امنا
مهندس محمد حسین مقیمی                                     قائم مقام  وزارت کشور و عضو هیات امنا
دکتر احمد ترک نژاد                                                      مدیر عامل  شرکت ابتکار سازه ایرانیان وعضو هیات امنا
دکتر علی سلیمی                                                      معاون  آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو هیات امنا