اعضای هیات ممیزه دانشگاه رازی

 
اعضای هیات ممیزه دانشگاه رازی
تاریخ اجرای احکام اعضای حقیقی 1391/07/03
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
رشته تحصیلی
نوع عضویت
1
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا
دانشیار
مهندسی مکانیک
رئیس هیأت
2
دکتر علی سلیمی
دانشیار
زبان و ادبیات عرب
عضو حقوقی
3
دکتر سید محمد باقر نجفی
استادیار
اقتصاد
عضو حقوقی
4
دکتر محمدمهدی خدایی
استاد
شیمی آلی
عضو حقیقی
5
دکتر مجتبی شمسی پور
استاد
شیمی تجزیه
عضو حقیقی
6
دکتر عزت اله فرشادفر
استاد
اصلاح نباتات
عضو حقیقی
7
دکتر فرخ کفیل زاده
استاد
علوم دامی
عضو حقیقی
8
دکتر نصراله رستگار پویانی
استاد
جانورشناسی
عضو حقیقی
9
دکتر مسعود رحیمی
استاد
مهندسی شیمی
عضو حقیقی
10
دکتر حامد کرمی شبانکاره
استاد
علوم دامی
عضو حقیقی
11
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار
روانشناسی
عضو حقیقی
12
دکتر حسین بنکداری
استاد
مهندسی عمران
عضو حقیقی
13
دکتر حسن ذوالفقاری
دانشیار
جغرافیا
عضو حقیقی
14
دکتر شهرام فتاحی
دانشیار
اقتصاد
عضو حقیقی
15
دکتر بیتا رضایی
دانشیار
فیزیک
عضو حقیقی
16 دکتر محمدباقر قلیوند استاد شیمی تجزیه
عضو حقیقی
17 دکتر فرزاد ویسی دانشیار مهندسی مکانیک
عضو حقیقی
18 دکتر غلامحسین مجذوبی استاد مهندسی مکانیک
عضو حقیقی