آرشیو اخبار

رزومه علی محمد رشیدی
رزومه علی محمد رشیدی
ALI MOHAMMAD RASHIDI Associated Professor Department of Mechanical Engineering Faculty Engineering Razi University Address: Department of Mechanical Engineering,Razi University, Tagh Bostan ...
رزومه محمد حسین یاس
رزومه محمد حسین یاس
...
Dr.M.sharifipour Resume
Dr.M.sharifipour Resume
محمد شریفی پور استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه Phone: +98(831)4274535-9 Fax: +98(831)427454 6 Email: sharifipour@razi.ac.ir Homepage: ...
رزومه فرزاد ویسی
رزومه فرزاد ویسی
فرزاد ویسی استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی ایران، کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، گروه مهندسی مکانیک +98(831) 4274535-9 :تلفن {داخلی 220 } veysi @ ...
رزومه ایمان عشایری
رزومه ایمان عشایری
ایمان عشایری استادیار گروه: مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی آدرس: ایران، کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران +98(831) 4274536 :تلفن Emails: ( ☻ =AT) i.ashayeri ☻ ...
رزومه تورج یوسفی
رزومه تورج یوسفی
TOORAJ YOUSEFI Assistant Professor Department of Mechanical Engineering Faculty Engineering Razi University Address: Department of Mechanical Engineering,Razi University, Tagh Bostan, Kermanshah, Iran Tel: +98(831)4274535-9 ...
درباره دانشکده ادبیات
درباره دانشکده ادبیات
  تاریخچه دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1367 در محل فعلی دانشکده علوم اجتماعی با رشته زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردید. با افزایش تعداد گروه های آموزشی و توسعه دانشکده و با تفکیک دانشکده ادبیات و علوم...
نمایش 2,001 - 2,010 از 2,074 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 208